O firmie
Oferta
Lista referencji
Kontakt
Wagi przenośnikowe
Wagi samochodowe
Wagi suwnicowe
Wagi kolejowe
Wagi zbiornikowe
Wagi platformowe
Wagi specjalistyczne
Wyświetlacze wielkogabarytowe
Oprogramowanie
Oprogramowanie do obsługi wagi samochodowej
Oprogramowanie do obslugi wagi kolejowej
Oprogramowanie do obsługi wagi przenośnikowej
Wagi suwnicowe

W miejscach, w których zachodzi konieczność kontroli podnoszonych mas, za pomocą urządzeń dźwignicowych, na przykład suwnic, zastosowanie znajdują wagi suwnicowe. W naszym rozwiązaniu tensometryczne przetworniki siły instalowane są pomiędzy ramami wózka jezdnego, rolkami wyrównawczymi, w zbloczu hakowym lub w trawersie suwnicowej. W razie potrzeby waga suwnicowa wyposażona może zostać w dodatkowe funkcje, na przykład sumowanie i bilansowanie. Urządzenia tego typu znajdują również zastosowanie przy wykrywaniu wartości przekraczających dopuszczalne progi udźwigu jako tzw. ogranicznik udźwigu.

Istnieje również możliwość instalacji dodatkowych wyświetlaczy.


Wybrane parametry techniczne:
Zasilanie: 230 V, 50 Hz
Temperatura pracy wagi: -20 ÷ 40°C

zakres ważenia:

w zależności od nośności suwnicy
Klasa dokładności: III

 O firmieOfertaLista referencjiKontakt